top of page

Klubbavgifter

Säsongen 2022–2023 (augusti 2022 - juni 2023) gäller följande för klubbens avgifter:


Avgiften för att spela i klubben täcker både medlemskap och träningstid. Det finns två olika nivåer av träningstid –
tränar man bara 1 gång i veckan väljer man det lägre beloppet, men tränar man 2 eller flera gånger i veckan så väljer man det högre beloppet.

 

Man väljer också själv om man vill betala deltagaravgiften för hela säsongen på en gång, eller om man vill dela upp det i två delar (en gång på hösten och en gång på våren). Viss rabatt utgår vid betalning av hela säsongen.

 

Till ovanstående lägges en eventuell Funktionärsavgift.

 

Avgifter:                                     Höst (skolstart - 31/12)     Vår (1/1 - skolavslutning)   Hela säsongen 

1 träning/vecka                         1250 kr                              1250 kr                                2300 kr 
2 träningar/vecka eller mer     1550 kr                               1550 kr                               2900 kr 
Funktionärsavgift*:                   500 kr                                 500 kr                                1000 kr

*Funktionärsavgift betalas om man inte har möjlighet att hjälpa till som funktionär vid klubbens två tävlingar, 500 kr per tävling. Mölndals höst-trofé är planerad till 8:e oktober 2022, och vår andra tävling, MBTK-trofén till den 28 januari 2023.


(Deltagaravgift inkluderar en medlemsavgift (på 500kr). Resterande belopp är avgift för träningen.)

 

För medlemmar som önskar tävla (inom distriktet med D-licens eller nationellt med A-licens) så behöver man lösa en licens som gäller hela säsongen (höst+vår). Kostnaden för D-licens ingår i Deltagaravgiften, men notera att man behöver meddela klubben att licens önskas innan första tävlingen man planerar deltaga i. Ev A-licens faktureras separat.

 

Avgifterna betalas SNARAST till: MÖLNDALS BTK:s BANKGIRO: 5820-1716

Inbetalning: Vid betalning:  ange namn, fullständigt personnummer, mailadress samt gärna telefonnummer. Om ni betalar familjemedlemskap, ange samtliga personer på inbetalning med namn och personnummer

 

Personnummer: Som medlem godkänner man att personnumret används vid bidragsansökan och när klubben löser tävlingslicenser. Ingen annan användning av personuppgifter görs, som för övrigt behandlas i enlighet med GDPR.

 

Vid medlemsanmälan eller betalning av medlems-/träningsavgiften har villkoren ovan accepterats.

För frågor angående avgifter maila till info@mbtk.nu alt kontakta: Glenn Andersson 0703-29 43 25

bottom of page